ViaSpes

Vyrovnaný rodič = Vyrovnané dieťa

 

Vyrovnaný rodič

=

Vyrovnané dieťa

 

Kto som

Volám sa Dagmar Guttenová, som obyčajný človek, žena, s hlbšími vedomosťami a skúsenosťami v odbore  psychiatria, detská psychiatria a psychoterapia, tento odbor ma baví už viac ako 35 rokov, mojím vzorom je Irvin D.Yalom. Kým nie sú v dobrej kondícii rodičia, dovtedy sa detský klient neuzdravuje. Prednostne sa venujem detskej psychiatrii. Verím, že každý človek, ktorého stretnem, je buď môj učiteľ, môj žiak alebo môj priateľ.

Mudr. Dagmar Guttenová

Psychoterapia je neoddeliteľnou súčasťou práce psychiatra. Môj prvý učiteľ bol PhDr. Jirko Rúžička, s ktorým som v r. 1996 – 1998 absolvovala výcvik v skupinovej psychoterapii. Naučil ma metaforu hrnčeka a uhla pohľadu, naučil ma, že na prvom mieste som vždy človekom až potom profesiou.

Dagmar Guttenová

Ako pracujem

Ambulancia

Práca  detského psychiatra  so štandardnými  diagnostickými a liečebnými  postupmi. Zmluvný partner UNON ZP.

Poradňa

Poradenské služby v oblasti zdravého životného štýlu, vzťahov  v rodine  a  výchovy. Poradenstvo môže byť individuálne, skupinovo, online  aj  osobne 

Moje služby

Psychiatrické vyšetrenie

Základom pre stanovenie diagnózy a liečby je dôkladné vstupné vyšetrenie, ktoré u dospelého trvá minimálne 1 hodinu, u dieťaťa minimálne 2 a 1/2 hodiny. Následná  ambulantná starostlivosť pozostáva z farmakoterapie (ordinovanie liekov) za účelom stabilizácie vnútorného prostredia a podporné terapeutické vedenie pri riešení ich aktuálnych problémov, ako súčasť komplexnej ambulantnej psychiatrickej liečby.  Kontrolné vyšetrenia sú v intervaloch niekoľkých dní až týždňov do stabilizácie stavu. Následne sa pokračuje v starostlivosti v 2 – 3 mesačných  intervaloch za účelom zhodnotenia zdravotného stavu a úpravy medikácie. Predchádzanie návratu/relapsu psychického ochorenia považujeme za dôležitú súčasť modernej ambulantnej psychiatrickej liečby.

Psychoterapeutické služby

Vzhľadom na rozsah úhrad zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní,  poskytujem 15 sedení racionálnej, podpornej a abreaktívnej terapie hradenej zo zdravotného poistenia, pokiaľ máte záujem pokračovať v sedeniach, hradíte si tieto služby. Psychoterapia je neoddeliteľnou súčasťou práce psychiatra, je to hlboké prepojenie sa s druhým človekom, pomáhanie nazrieť na svoje problémy z nových uhlov pohľadu a nachádzanie nových perspektív života a východísk z aktuálnej situácie. Rokmi som si našla vlastný štýl vystavaný zo základnej teoretickej bázy rodinnej terapie podľa V. Satirovej, z Gestalt terapeutického smeru, z existencionálnej terapie podľa I. Yalloma, rada pracujem s arteterapeutickými prvkami a prácou s myšlienkovými mapami, s technikami na ukotvovanie a stabilizáciu pri disociatívnych a panických stavoch, s dychovými technikami, s autogénnym tréningom. Pri psychoterapeutickej práci sa jedná o 50 minútové sedenia, ktoré poskytujem len v poobedných hodinách.

Poradenské služby a podporné vedenie rodiča

Klientom poskytujeme aj jednorazové alebo dlhodobejšie poradenské služby, pokiaľ sa potrebujú zorientovať v nejakom aktuálnom životnom probléme. Poradenské služby poskytujeme v rámci poradenstva v oblasti zdravého životného štýlu, klient si ich plne hradí.

Podporné výchovné vedenie rodiča, nácvik práce s tabuľkovými a motivačnými  systémami nie je hradené zo zdravotného poistenia.

Edukačné skupiny

Poskytujem prácu v skupinách, edukácia (učenie sa) o rôznych psychických poruchách, o psychofarmakách, o výchove a som ochotná spraviť edukačnú skupinku podľa potrieb záujemcov. V minulosti sa osvedčili biblioterapeutické sedenia (metóda psychoterapie využívajúca čítanie na liečbu psychických porúch) ako podpora pri životnom smerovaní. Tieto služby nie sú hradené zo zdravotného poistenia.

Zaujíma Vás alebo sa Vás priamo dotýka téma duševného zdravia detí?

Pridajte sa k nám do skupiny na Facebooku a získajte tak prístup k informáciám týkajúcich sa danej témy.