Ambulantná  starostlivosť

Čo znamená VIASPES?

VIA = cesta SPES = nádej

 

VIA SPES, s r.o. vznikla v roku 2006 ako primárne zdravotnícke zariadenie – privátna psychiatrická ambulancia pre deti, dospievajúcich a dospelých. Postupne sa naše služby rozširujú do ostatných činností so širším zameraním – na poradenskú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu, poradenstvo a školiacu činnosť.

Čomu sa v našej ambulancii venujeme?

V našej ambulancii sa prednostne venujem detskej psychiatrii. Moju klientelu z 80% tvoria deti a dospievajúci.

Venujem sa diagnostike a liečbe psychiatrických diagnóz, ale aj psychoterapeutickej práci a edukácii.

Poskytujem komplexné služby na harmonizáciu psychickej vyrovnanosti detí, dospievajúcich a ich rodín. Na  to však potrebujem spoluprácu rodiny. Kým nie sú v dobrej psychickej kondícii rodičia, dovtedy sa detský pacient neuzdravuje, pri adolescentoch, čím sú starší a čím viac na sebe pracujú, táto veta stráca platnosť. 

Teším sa na každé stretnutie a posúvanie sa rodín na ceste k uzdraveniu. Spolupracujem aj s ostatnými odborníkmi v oblasti starostlivosti o deti 

s psychickými poruchami, so psychológmi, centrami pedagogických služieb,
s kolegami lekármi, fyzioterapeutmi atď.

Náš tím

MUDr. Dagmar Guttenová

MUDr. Dagmar Guttenová

lekár

 

Som obyčajný človek, žena, s hlbšími vedomosťami a skúsenosťami v odbore detská psychiatria a psychoterapia, tento odbor ma baví už viac ako 35 rokov, mojím vzorom je Irvin D. Yalom, baví ma práca F. Perlsa V. Satirovej, S. Grofa, C. Pincoly, G. Matého a ďalších.

Verím, že všetko je možné, minimálne v mysli konkrétneho človeka.

V prípade nevyhnutných prípadov ma zastupuje MUDr. Magdaléna Zelinková, detský psychiater na dôchodku s dlhoročnou praxou.

Valéria Majerová

Valéria Majerová

zdravotná sestra

V ambulancii pani doktorky pracujem od  júna 2006.  Mám ukončenú strednú zdravotnícku školu. V minulosti som pracovala na detskom oddelení, neskôr na psychiatrickom oddelení. Práca s ľuďmi ma baví a napĺňa. Vo voľnom čase  rada chodím na prechádzky so psom, venujem sa svojej rodine a rada pracujem na záhradke.

Ako sa objednať

Vzhľadom na špecifickosť našej ambulancie, pracujeme v klasickom režime objednávania: telefón, pero a ambulantná kniha. Naše telefónne číslo, na ktoré môžete volať je 0915 822 243. Sestrička vám ponúkne aktuálne dostupné termíny na  vyšetrenie. Ideálne je volať v čase medzi 8. – 12. hodinou od pondelka do piatku, štvrtky až od 10. hodiny. 

 

V pondelok, utorok a stredu dopoludnia pracujeme v režime časeniek pre pacientov zo zmluvnej poisťovne a pre pacientov nezmluvných poisťovní, ktorí sa opakovane nedostavujú na svoje termíny. Vždy ráno, na začiatku pracovnej doby,  sestrička vyloží časenky, podľa čísla viete, za aký čas sa približne dostanete
na radu, jedno sedenie trvá cca 30 minút. V jeden deň viem ošetriť len určitý počet pacientov.

 

Pacientov zo ZP Dôvera  a VŠZP ošetrujeme na priamu platbu, ak chcete mať zdravotnú starostlivosť aspoň čiastočne uhradenú vašou poisťovňou, je potrebné  mať schválenú žiadosť o preplácanie u nezmluvného lekára. Viac informácií na ambulancii alebo vo vašej poisťovni.

 

V prípade, že nechcete byť evidovaný cez poisťovňu (rôzne osobné dôvody),
si vyšetrenie plne hradíte.

 

Kompletný cenník je k dispozícii na ambulancii alebo si ho môžete stiahnuť TU.  Cena Bodu = 0,07 €

Zmluvné poisťovne

Zmluvu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti aj dospelých mám uzatvorenú s nasledovnou zdravotnou poisťovňou:

  • Union Z.P. a.s. (27)
  • Zmluvu so zdravotnou poisťovňou Dôvera ZP a.s. (24) som k 31.12.2011 vypovedala.
  • Zmluvu so zdravotnou poisťovňou Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. (25)  som k 1.6.2023 vypovedala

Máte otázky?

Kontaktujte nás.

Vaše otázky Vám zodpovieme do 7 pracovných dní.  

Kontakt

+421 915 822 243

E-mail

ambulancia@viaspes.sk

Adresa

Divadelná 4, 960 01 Zvolen

Ordinačné hodiny

PONDELOK

obed:

7:30 – 17:30

12:00 – 13:00

UTOROK

obed

7:30 – 13:00

12:30 – 13:00

STREDA

obed

8:00-13:00

12:00-12:30

ŠTVRTOK

obed

10:00-17:00

12:00-13:00

PIATOK

obed

08:00-13:00

12:00-12:30

V čase mimo ordinačných hodín sú možné poradenské služby ( od 6,30- 18 hod) podľa  objednania