Moja odbornosť

Dagmar Guttenová

Môj profesný životopis

Po ukončení ZŠ som sa rozhodla študovať na zdravotníckej škole, štúdium ma bavilo, a preto som sa rozhodla študovať ďalej na VŠ. Kým sa mi splnil sen, tak som pracovala na ARO oddelení s ľuďmi na hranici života a smrti. Na toto obdobie spomínam s vďakou, lebo mi umožnilo uvedomiť si, akí sme fyzicky krehkí.

Štúdium VŠ som absolvovala od 1990 – 1996 na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od začiatku som inklinovala k psychiatrii.

Moje prvé pracovisko bolo psychiatrické oddelenie NsP Zvolen a som vďačná môjmu prvému učiteľovi psychiatrie MUDr. Gemzovi za všetko základné, čo som sa o tomto odbore naučila. Atestáciu z psychiatrie som spravila v roku 1999.

V roku 2001 som nastúpila pracovať na detské psychiatrické oddelenie do Kremnice, kde som sa zoznámila s problematikou práce s deťmi a rodinou a pochopila som, že bez nadviazania vzťahu s rodičom, motivácie rodiča k liečbe a zmenám, nie som schopná dieťaťu do cca 16 rokov pomôcť. Pracovala som pod vedením prim. MUDr. Repášovej, ktorej vďačím za možnosť zapojenia kreativity a neštandardných postupov v práci na oddelení. A psychologičke Mgr. Evke Kapšovej za dlhé rozhovory a dotyky duše. Atestáciu z detskej psychiatrie som absolvovala v r. 2004.

V tom istom roku som nastúpila do NsP Brezno n.o., kde som dva roky pracovala ako ambulantný psychiater a prvýkrát som mala na starosti 140 klientov domova soc. služieb v Pohorelskej Maši, čo bola pre mňa neuveriteľná škola, práca s postihnutými ľuďmi vytlačenými na okraj spoločnosti, ich naivný a čistý svet. Veľmi rada spomínam na toto obdobie. A mojej sestričke Janke Olbrychtovičovej ďakujem za podporu
a priateľstvo .

Od roku 2006 som nastúpila do svojej ambulancie vo Zvolene, svoju prácu milujem, teším sa na každý deň, kedy môžem byť prospešná sprevádzaním, radami
a sledovaním úspechov zo zmeny v rodinách detí, ktoré navštevujú našu ambulanciu. Som vďačná mojej sestričke Valike za to, že je mojou pravou rukou.

Psychoterapeutické vzdelávanie

Psychoterapia je neoddeliteľnou súčasťou práce psychiatra. Môj prvý učiteľ bol PhDr. Jirko Rúžička, s ktorým som v r. 1996 – 1998 absolvovala výcvik v skupinovej psychoterapii. Naučil ma metaforu hrnčeka a uhla pohľadu, naučil ma, že na prvom mieste som vždy človekom až potom profesiou.

Ďalšími dôležitými ľuďmi, ktorí ma posunuli na mojej psychoterapeutickej ceste, bola Hanka Sčibranyová a Naďka Feketeová, ku ktorým som chodila 4 roky
na skúsenostné semináre v rodinnej terapii podľa V. Satirovej.

Absolvovala som 4 ročný výcvik v Gestalt psychoterapii pod vedením manželov Velických, Igora Obucha a Naďky Polákovej, ktorým som vďačná za úžasný zážitok pestrosti a rôznorodosti prístupu k dialógu s človekom.

Absolvovala som Autogénny tréning základný a vyšší stupeň.

Ďalšie aktivity v oblasti psychiatrického a psychoterapeutického vzdelávania

 • od 1996 rôzne workshopy, semináre,  vzdelávacie aktivity 
 • od 2000 absolvovanie seminárov a workshopov s PeaDr. Zlatou Šramovou
  v rodinných konšteláciách podľa B. Hellingera
 • od 1996 vzdelávanie v rámci  individuálnej cvičnej terapie pod vedením,
  cca v r. 1999 Táničky Grznárovej,  od r. 2001- 2003 MUDr. Vlada Velického,
  od 2003 do cca 2008 PhDr. Hanky Ščibranyovej a od cca 2010 doteraz
  u PeaDr. Zlatky Šramovej
 • 4 roky supervízie v Gestalt terapii
 • 5 rokov supervízie pod vedením PhDr. E. Jachymovičovej
 • od 2015 supervízia pod vedením PeaDr. Zlatky Šramovej
 • od 1996 absolvovanie rôznych kreditovaných aj nekreditovaných psychiatrických podujatí
 • od 1996 intenzívne samoštúdium odbornej literatúry